Wat geeft een Hollander bij een collecte van de vrijwillige brandweer?