Salarisverhoging

Salarisverhoging voor de penis.

Ik, de penis, verzoek bij deze om een salarisverhoging en wel om de volgende redenen:

 • Ik verricht lichamelijke arbeid;
 • Ik werk in grote dieptes;
 • Bij alles wat ik doe ga ik als eerste met mijn hoofd naar binnen;
 • Ik heb in de weekenden en met feestdagen nooit vrij;
 • Ik werk in een vochtige omgeving;
 • Ik krijg overwerk niet betaald;
 • Ik werk op een donkere werkplek waar weinig tot geen ventilatie is;
 • Ik werk bij hoge temperaturen;
 • Mijn werk stelt me bloot aan besmettelijke ziektes.


Beste Penis,

Nadat we uw verzoek doorgenomen hebben en de door u aangevoerde argumenten in overweging hebben genomen, heeft het managementteam besloten uw verzoek te weigeren, en wel om de volgende redenen:

 • U werkt nooit 8 uur achter elkaar;
 • Na korte periodes van arbeid valt u tijdens werktijd in slaap;
 • U volgt niet altijd de orders van het managementteam op;
 • U blijft niet altijd op uw toegewezen plek, maar bezoekt ook vaak andere plaatsen;
 • U neemt geen initiatief; er moet druk op u uitgeoefend worden en u moet gestimuleerd worden om aan het werk te gaan;
 • Aan het eind van uw dienst laat u uw werkplek altijd erg rommelig achter;
 • U houdt zich niet altijd aan de veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van beschermende kleding;
 • Ruim voor uw 65e gaat u al met pensioen;
 • U bent vrijwel nooit in staat om dubbele diensten te draaien;
 • U verlaat soms uw toegewezen plek, voordat u uw werk voor die dag af heeft;
 • En als laatste reden willen we u erop wijzen, dat u bij het binnengaan en bij het vertrek van uw werkplaats constant wordt gezien met het dragen van twee verdacht uitziende zakken.

Met vriendelijke groet,

Het managementteam