Tijdens de rekenles probeert de leraar de kinderen het optellen uit te leggen